Oikaisu ehdotuspyyntöön rahoitustuen myöntämiseksi vuosina 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineestä Euroopan laajuisia energiainfrastruktuureja koskevan monivuotisen työohjelman mukaisesti (Komission päätös C(2015) 1363) (EUVL C 214, 30.6.2015)