Oprava výzvy k předkládání návrhů v rámci víceletého pracovního programu pro poskytování finanční pomoci v oblasti transevropských energetických sítí v rámci Nástroje pro propojení Evropy na období 2014–2020 (rozhodnutí Komise C(2015) 1363) (Úř. věst. C 214 ze dne 30.6.2015)