Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 416/2013, annettu 6 päivänä toukokuuta 2013 , nimityksen rekisteröimisestä aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin (Moules de bouchot (APT))