Mål T-677/13: Tribunalens dom av den 7 juli 2015 – Axa Versicherung mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som avser ett förfarande enligt konkurrensreglerna — Ansökan som avser en uppsättning av handlingar — Avslag på ansökan om tillgång — Ansökan som avser en enda handling — Innehållsförteckning — Skyldighet att göra en konkret och individuell prövning — Undantag avseende skyddet för tredje parts affärsintressen — Undantag avseende skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner — Övervägande allmänintresse — Skadeståndstalan — Motiveringsskyldighet)