Zadeva T-677/13: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. julija 2015 – Axa Versicherung/Komisija „Dostop do dokumentov — Uredba (ES) št.o 1049/2001 — Dokumenti v zvezi s postopkom izvajanja pravil o konkurenci — Prošnja, ki se nanaša na vse dokumente — Zavrnitev dostopa — Prošnja, ki se nanaša na en dokument — Kazalo — Obveznost konkretnega in posamičnega preizkusa — Izjema v zvezi z varstvom poslovnih interesov tretje osebe — Izjema v zvezi z varstvom namena inšpekcij, preiskav in revizij — Prevladujoč javni interes — Odškodninska tožba — Obveznost obrazložitve“