Zaak T-677/13: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2015 — Axa Versicherung/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten in verband met een procedure inzake de toepassing van de mededingingsregels — Verzoek betreffende een geheel van documenten — Weigering van toegang — Verzoek betreffende één enkel document — Inhoudstafel — Verplichting om een concreet en individueel onderzoek te verrichten — Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciële belangen van een derde — Uitzondering betreffende de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits — Hoger openbaar belang — Schadevordering — Motiveringsplicht”]