Byla T-677/13: 2015 m. liepos 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Axa Versicherung/Komisija (Galimybė susipažinti su dokumentais — Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 — Dokumentai, susiję su konkurencijos taisyklių taikymo procedūra — Prašymas dėl visų dokumentų — Atsisakymas leisti susipažinti — Prašymas dėl vienintelio dokumento — Turinys — Pareiga atlikti konkretų ir individualų nagrinėjimą — Su trečiojo asmens komerciniais interesais susijusi išimtis — Su inspekcijų, tyrimų ir audito tikslų apsauga susijusi išimtis — Viršesnis visuomenės interesas — Ieškinys dėl žalos atlyginimo — Pareiga motyvuoti)