T-677/13. sz. ügy: A Törvényszék 2015. július 7-i ítélete – Axa Versicherung kontra Bizottság („A dokumentumokhoz való hozzáférés — 1049/2001/EK rendelet — Versenyszabályok alkalmazására vonatkozó eljárásra vonatkozó dokumentumok — Dokumentumok egy csoportjára vonatkozó kérelem — A hozzáférés megtagadása — Egyetlen dokumentumra vonatkozó kérelem — Tartalomjegyzék — Konkrét és egyedi vizsgálat elvégzésére vonatkozó kötelezettség — Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel — Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmére vonatkozó kivétel — Nyomós közérdek — Kártérítési kereset — Indokolási kötelezettség”