Asia T-677/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.7.2015 – Axa Versicherung v. komissio (Oikeus tutustua asiakirjoihin — Asetus (EY) N:o 1049/2001 — Kilpailusääntöjen soveltamismenettelyyn liittyvät asiakirjat — Kaikkiin asiakirjoihin kohdistuva pyyntö — Asiakirjoihin tutustumisen epääminen — Yhteen asiakirjaan kohdistuva pyyntö — Sisällys — Velvollisuus suorittaa konkreettinen ja asiakirjakohtainen tutkinta — Kolmannen osapuolen taloudellisten etujen suojaa koskeva poikkeus — Tarkastus-, tutkinta- ja tilintarkastustoimien tarkoitusten suojaa koskeva poikkeus — Ylivoimainen yleinen etu — Vahingonkorvauskanne — Perusteluvelvollisuus)