Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 62/2013, annettu 23 päivänä tammikuuta 2013 , kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä