Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen nojalla perustetun yhteisen täytäntöönpanokomitean päätös N:o 3/2015, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2015, sopimuksen liitteiden I, II ja V muuttamisesta [2015/1382]