Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta / Lag om ändring av lagen om placeringsfonder