Komission täytäntöönpanopäätös , annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012 , tietyille jäsenvaltioille mehiläisyhdyskuntien häviämistä koskevien vapaaehtoisten seurantatutkimusten tukemiseksi myönnettävästä unionin rahoitusosuudesta (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 4396) (Ainoastaan tanskan-, hollannin-, englannin-, viron-, suomen-, ranskan-, saksan-, kreikan-, unkarin-, italian-, latvian-, liettuan-, puolan-, portugalin-, slovakin-, espanjan- ja ruotsinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia) (2012/362/EU)