Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 973/2014, annettu 11 päivänä syyskuuta 2014 , tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön