Γραπτές ερωτήσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντήσεις που δόθηκαν από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης