Europaparlamentets resolution av den 4 juli 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (Spaniens ansökan EGF/001 – 2017/ES/Castilla y León mining) (COM(2017)0266 – C8-0174/2017 – 2017/2079(BUD))