Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1744, annettu 28 päivänä syyskuuta 2015, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän muun kuin vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Limone di Siracusa (SMM))