Sag T-591/13: Rettens dom af 12. december 2014 — Groupe Canal + mod KHIM (Euronews (News+)) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket News+ — det tidligere nationale ordmærke ACTU+ — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)