Fürstliches Obergerichtin 20. joulukuuta 2016 esittämä pyyntö saada EFTAn tuomioistuimelta neuvoa-antava lausunto asiassa Pascal Nobile v. DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (Asia E-21/16)