Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Uusiutuva energia: merkittävä tekijä Euroopan energiamarkkinoilla”