Vec T-595/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. decembra 2014 – BSH/ÚHVT – LG Electronics (compressor technology) ( „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva compressor technology — Skoršie národné slovné ochranné známky KOMPRESSOR — Dôvod týkajúci sa zamietnutia — Čiastočné zamietnutie zápisu — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“ )