Predmet T-595/13: Presuda Općeg suda od 4. prosinca 2014. – BSH protiv OHIM-a – LG Electronics ( compressor technology ) ( „Žig Zajednice — Postupak povodom prigovora — Prijava figurativnog žiga Zajednice compressor technology — Raniji nacionalni verbalni žigovi KOMPRESSOR — Relativni razlog odbijanja — Djelomično odbijanje registracije — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009” )