Asia T-595/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 4.12.2014 – BSH v. SMHV – LG Electronics (compressor technology) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Kuviomerkin compressor technology rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus — Aiemmat kansalliset sanamerkit KOMPRESSOR — Suhteellinen hylkäysperuste — Osittainen rekisteröimisestä kieltäytyminen — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)