Sag T-595/13: Rettens dom af 4. december 2014 — BSH mod KHIM — LG Electronics (compressor technology) (EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-figurmærket compressor technology — de ældre nationale ordmærker KOMPRESSOR — relativ registreringshindring — delvist afslag på registrering — risiko for forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009)