Oznámenie o platných antidumpingových opatreniach v súvislosti s dovozom melamínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie: zmena názvu spoločnosti podliehajúcej individuálnej antidumpingovej colnej sadzbe