Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελαμίνης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας: τροποποίηση της επωνυμίας εταιρείας η οποία υπόκειται σε ατομικό συντελεστή δασμού αντιντάμπινγκ