Известие относно действащите антидъмпингови мерки спрямо вноса в Съюза на меламин с произход от Китайската народна република: промяна в наименованието на дружество, подлежащо на индивидуална антидъмпингова митническа ставка