Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1237/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw