Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1237/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny