Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1747, annettu 30 päivänä syyskuuta 2015, E-vitamiinin hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineena annetun asetuksen (EU) N:o 26/2011 oikaisemisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)