Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös (YUTP) 2015/875, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2015, hyväksynnän antamisesta kolmannen valtion osallistumiselle Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavaan Euroopan unionin yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan (YTPP) sotilaalliseen neuvontaoperaatioon (EUMAM RCA) (EUMAM RCA/3/2015)