Komission tiedonanto Liikkeeseen laskettujen päästöoikeuksien kokonaismäärän vuonna 2019 julkaiseminen direktiivillä 2003/87/EY perustettuun Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään liittyvän markkinavakausvarannon tarkoituksia varten 2020/C 164/05