Asia C-156/13: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 12.6.2014 (Bundesgerichtshofin – Saksa esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Digibet Ltd, Gert Albers v. Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG (Ennakkoratkaisupyyntö — Palvelujen tarjoamisen vapaus — SEUT 56 artikla — Onnenpelit — Lainsäädäntö, jossa säädetään kielloista, jotka koskevat internetissä pelattavia onnenpelejä ja joita ei rajallisen ajanjakson aikana sovelleta jäsenvaltion tietyssä osavaltiossa — Johdonmukaisuus — Oikeasuhteisuus)