Asia C-413/12: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 5.12.2013 (Audiencia Provincial de Salamancan (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León v. Anuntis Segundamano España SL (Ennakkoratkaisupyyntö — Direktiivi 93/13/ETY — Alueellisen kuluttajansuojayhdistyksen nostama kieltokanne — Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin — Mahdottomuus hakea muutosta ensimmäisessä oikeusasteessa annettuun päätökseen, jolla todetaan toimivallan puuttuminen — Jäsenvaltioiden menettelyllinen itsemääräämisoikeus — Vastaavuus- ja tehokkuusperiaate)