Asia C-415/12: Unionin tuomioistuimen määräys (yhdeksäs jaosto) 13.6.2013 (Arbeitsgericht Nienburgin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Bianca Brandes v. Land Niedersachsen (Sosiaalipolitiikka — Direktiivi 2003/88/EY — Oikeus palkalliseen vuosilomaan — Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus — Kokoaikainen työntekijä, joka ei ole voinut käyttää palkallista vuosilomaa koskevia oikeuksiaan viiteajanjaksona — Kyseisen työntekijän siirtyminen osa-aikatyöhön — Kansallinen säännös tai käytäntö, jonka mukaan tällä tavalla aikaisemmin ansaittujen palkallisten lomapäivien määrää vähennetään siten, että se suhteutetaan osa-aikaisena työntekijänä tehtyihin viikoittaisiin työpäiviin)