TITJUR Lindorfer prieš Tarybą 2007 m. rugsėjo 11 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas. # Maria-Luise Lindorfer prieš Europos Sąjungos Tarybą. # Apeliacinis skundas - Pareigūnai - Teisių į pensiją pervedimas - Profesinė veikla, vykdyta prieš pradedant tarnybą Bendrijose - Pensijų draudimo stažo apskaičiavimas - Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis - Bendrosios įgyvendinimo nuostatos - Nediskriminavimo principas - Vienodo požiūrio principas. # Byla C-227/04 P.