Lindorfer v. neuvosto TITJUR Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 11 päivänä syyskuuta 2007. # Maria-Luise Lindorfer vastaan Euroopan unionin neuvosto. # Muutoksenhaku - Henkilöstö - Eläkeoikeuksien siirto - Ammatillinen toiminta ennen yhteisöjen palvelukseen tuloa - Palvelusvuosien laskeminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta - Yleiset täytäntöönpanosäännökset - Syrjintäkiellon periaate - Yhdenvertaisen kohtelun periaate. # Asia C-227/04 P.