Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/455, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, bakteereista Lactobacillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus plantarum (NCIMB 41638) ja Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) tehdyn valmisteen hyväksymisestä koirien rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )$