Asia T-530/14: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.9.2015 – Verein StHD v. SMHV (mustan nauhan esitys) (Yhteisön tavaramerkki — Hakemus mustaa nauhaa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)