Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 471/2013 z  22. mája 2013 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny