2013 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 471/2013, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti