Provedbena uredba Komisije (EU) br. 471/2013 od 22. svibnja 2013. o utvrđivanju paušalnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća$