Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 471/2013, annettu 22 päivänä toukokuuta 2013 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi