Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 471/2013, 22. mai 2013 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril