Věc C-582/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2018 Viscas Corp. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-422/14, Viscas v. Komise