Asia C-228/11: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 16.5.2013 (Landgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Melzer v. MF Global UK Ltd (Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa — Erityinen toimivalta sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevassa asiassa — Usean henkilön osallistuminen samaan vahinkoa aiheuttavaan rajat ylittävään toimintaan — Mahdollisuus todeta alueellinen toimivalta sellaisen paikkakunnan perusteella, jolla muu kuin vastaajana oleva tekijä on toteuttanut tällaisen teon (wechselseitige Handlungsortzurechnung))