Asia T-377/13: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 9.3.2015 – ultra air v. SMHV – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ultra.air ultrafilter — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)