Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 686/2012, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2012 , tehoaineiden, joiden hyväksynnän voimassaolo päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 , arvioinnin jakamisesta jäsenvaltioiden kesken uusimismenettelyä varten (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)