Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 343/2013, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2013 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi