Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 02/10/2013) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6994 - ARROW ELECTRONICS / CSS COMPUTER SECURITY SOLUTIONS HOLDING) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)